Algemene Voorwaarden eetRUSTexpert

In de Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van gratis of betaalde diensten bij eetRUSTexpert.nl. Een beetje officieel, wel belangrijk voor de transparantie en duidelijkheid. Op alle aanbiedingen, producten en diensten van eetRUSTexpert zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om deze voorwaarden te lezen voordat je gebruik maakt van de diensten.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Healthfulness, eetRUSTexpert.nl is namelijk een handelsnaam van Healthfulness. De voorwaarden gelden voor alle gratis of betaalde diensten die ik aanbied.

In deze voorwaarden refereer ik aan jou als klant met de woorden ‘je’ of ‘jou’ en overal waar staat ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ bedoel ik:

Healthfulness, die ook diensten aanbiedt onder de naam eetRUSTexpert.nl
C.A. van Huuksloot (zeg maar Ineke)
Hoofdweg 1279
2151 MA Nieuw Vennep
KvK: 77393171

Waarvoor gelden deze voorwaarden?
Deze voorwaarden gelden voor alle gratis en betaalde diensten die je bij mij afneemt, waaronder live en online workshops en masterclasses, live en online programma’s, fysieke producten zoals mijn boek en online of persoonlijke coaching.

Hoe is het geregeld met deelname aan online programma’s?
De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat je geen bedenktijd of herroepingsrecht hebt, omdat het volledige programma direct na bestelling wordt geleverd. Hierdoor kan je direct beginnen met het bekijken van al het materiaal en de replays. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je ermee akkoord te gaan dat je geen bedenktijd hebt of herroepingsrecht hebt. Betaalde bedragen worden daarom niet teruggestort.

Hoe is het geregeld met deelname aan livedagen?
Je kunt je deelname aan live trainingen, retreats, groepsbijeenkomsten, evenementen, workshops en programma’s kosteloos annuleren tot 14 dagen voor het begin van de training, workshop of programma. Daarna kan je niet meer annuleren of aanspraak maken op (gedeeltelijke) terugbetaling.

Wat als een livedag niet door kan gaan door overmacht?
Als het door overmacht e/of op initiatief van mij niet mogelijk is om een afspraak na te komen of een livedag door te laten gaan, zal ik voor een geschikt alternatief zorgen. In dat geval wordt de datum, tijd of locatie aangepast. Eventuele wijzigingen geef ik je altijd zo snel mogelijk door. Stel dat ik op het laatste moment door ziekte moet afzeggen, dan kan het zijn dat je kort vooraf pas hoort dat een livedag niet door kan gaan. Wijzigingen door overmacht geven geen recht op kosteloze annulering of terugbetaling.

Wat als ik een fysiek product wil terugsturen?
Dat is geen probleem. Je kunt het product binnen 14 dagen na de besteldatum ongebruikt, onbeschadigd en op eigen kosten terugsturen naar: eetRUSTexpert, Hoofdweg 1279, 2151 MA Nieuw Vennep. Zodra ik het product heb ontvangen, betaal ik het aankoopbedrag (excl. verzendkosten) aan je terug. De toegang tot eventuele digitale extra’s die bij het fysieke product horen komt te vervallen als je iets terugstuurt. 

Hoe zit het met aansprakelijkheid en garantie?
Alle onderdelen die deel uitmaken van de producten en diensten die ik aanbied, zijn bedoeld om jouw persoonlijke groei te bevorderen. Elke stap die je neemt als gevolg van het gebruik van deze diensten, valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen en uitkomsten.

Het doel van mijn diensten en producten is om je bewust te maken van de manieren waarop je positieve veranderingen in je eigen leven kunt bewerkstelligen. Ik bied echter geen garanties met betrekking tot resultaten. Resultaten hangen af van jouw toewijding aan je doelen, je volledige verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en hindernissen, persoonlijke groei, doorzettingsvermogen, inspanning en actie ondernemen. Wanneer je deelneemt aan een van de online programma’s waarvoor een succesgarantie geldt, dan houdt dat in dat ik jou help met de onderdelen waar je moeite mee hebt of extra advies nodig hebt. Het blijft jouw eigen verantwoordelijkheid om toe te passen wat je leert.

Wat als ik klachten blijf houden?
Tijdens deelname aan een programma kan blijken dat er onderliggende medische redenen zijn voor bepaalde klachten, die mogelijk pas aan het licht komen tijdens het programma. In dat geval adviseer ik je om contact op te nemen met een specialist, voor verder onderzoek en  begeleiding. Mijn programma’s richten zich specifiek op emotioneel eetgedrag. Eventuele gevolgen van onderliggende kwesties vallen buiten de focus van mijn aanbod.

Geen enkele vorm van coaching of therapie kan resultaten garanderen. Mensen reageren verschillend op therapie, net zoals op medicatie. Geen enkele therapeut kan het eindresultaat van een behandeling garanderen, evenmin als een arts, psychiater, psycholoog of psychotherapeut dat kan. De producten en programma’s die ik aanbied, zijn niet bedoeld als vervanging voor medische behandelingen. 

Wat als ik ontevreden ben?
Mensen die gebruik maken van mijn producten en diensten behalen over het algemeen positieve resultaten. Als je echter ontevreden bent over de gebruikte methoden en/of resultaten, is het niet mogelijk om hiervoor verhaal te halen. De resultaten die je behaalt hangen sterk af van jouw toewijding, motivatie en inspanning. Ik verzeker je van mijn inzet om jou zo goed mogelijk te begeleiden en handel hierbij met de hoogste integriteit.

Hoe zit het met medisch advies?
Ik ben geen arts, psycholoog of psychiater en daarom geef ik geen medisch advies en schrijf ik geen medicatie voor. Hetzelfde geldt voor andere partijen die namens mij of mijn bedrijf handelen of kennis delen. Als jij lichamelijke of mentale gezondheidskwesties hebt, onder medische behandeling staat, onder toezicht staat van een medisch specialist, of medicatie gebruikt, dan is het altijd noodzakelijk om vooraf zelf medisch advies in te winnen of deelname aan mijn diensten en/of sessies verantwoord is.

Het afnemen van mijn diensten, programma’s en/of sessies is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid. Alle gebruikte methoden zijn gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en geaccepteerde methoden zoals Hypnotherapie, Emotional Freedom Techniques, Systemisch werk en Leefstijl coaching.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Bij het aanmelden voor een programma, product of livedag geef je je persoonlijke gegevens op, zoals je volledige naam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum. Soms wordt er aanvullende informatie gevraagd, zoals je doelen en achtergrond voor begeleiding. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor mij en worden veilig bewaard op de beveiligde cloudomgeving van Healthfulness via Google Drive. Tijdens sessies, workshops of coachcalls kunnen er video- en/of geluidsopnames worden gemaakt. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik of voor deelnemers binnen een afgeschermd programma en worden niet openbaar gedeeld.

Hoe werkt het met betalen en/of betaalachterstanden?
Bij je aanmelding voor een aantal diensten kan je kiezen voor termijnbetalingen. In dat geval wordt elke termijn automatisch afgeschreven. Mocht een afschrijving een keer niet gelukt zijn, dan ontvang je hiervoor een herinnering die je alsnog kan voldoen. Wanneer je na de herinnering nog steeds niet betaalt, dan wordt je toegang tot het programma stopgezet tot de betaling ontvangen is. Bij je aanmelding ben je een betalingsverplichting aangegaan voor het voldoen van alle termijnen. Ik ga ervan uit dat dit niet nodig is, maar mocht het toch zo zijn dat je niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan zal ik de verdere afhandeling daarvan overdragen aan een incassobureau.

Wat is de regeling voor abonnementen?
Wanneer je een abonnement hebt afgesloten, zoals bijvoorbeeld de verlenging van het eetRUST programma, dan is deze maandelijks opzegbaar en geldt 1 maand opzegtermijn. 

Hoe is het gebruik van gratis en/of betaald inhoud geregeld?
Alle programma’s, inclusief bijbehorende werkboeken, video’s, audiobestanden, e-books en andere materialen, zijn specifiek bedoeld voor jou als klant. Je wordt klant op het moment dat je een gratis of betaald product of dienst aanschaft en hiervoor persoonlijke gegevens achterlaat. Je mag de inhoud van mijn programma’s of bestanden – of delen daarvan – niet delen, doorsturen, kopiëren of gebruiken op een manier die daar duidelijk niet voor bedoeld is. Als je gebruikmaakt van de materialen of deelneemt aan een programma, stem je automatisch in met het feit dat het niet nakomen hiervan kan leiden tot onmiddellijke opeisbare schadevergoeding en/of juridische stappen. Alle gebruikers- en auteursrechten blijven mijn eigendom. Nadat je deelname aan een gratis of betaald programma is afgelopen heb je geen recht meer op toegang tot de werkboeken, video’s, audiobestanden, e-books en andere materialen die onderdeel van dat programma uitmaken.

Ik werk met plezier aan mijn website en het creëren van online programma’s, producten, social media posts, video’s, audio’s en materialen. Het maken ervan kost me veel tijd en energie. Ik investeer tijd, geld en energie in mijn eigen voortdurende opleiding en persoonlijke ontwikkeling, en ik deel graag mijn kennis met anderen. Daarom is het niet de bedoeling dat je zomaar de inhoud van mijn website, programma’s of sessies kopieert en gebruikt.

Scroll naar boven